บริการพนักงาน รักษาความปลอดภัย รับอนุญาติ (รปภ.)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : All Product

Share

-ให้บริการด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่
ได้รับการฝึก
อบรมมาเป็นอย่างดี จากสถาบันรักษาความปลอดภัย ที่
ได้รับ
การรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.ธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
-มีการวางแผนระบบการรักษาความปลอดภัยร่วมกันระหว่างผู้
ว่าจ้างและทีมงานของเรา
-การอำนวยการจราจร ตามาตรฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีหน่วยตรวจสอบคุณภาพ เข้าปฏิบัติงาน และจัดทำสรุป
รายงานทุกสิ้
นเดือ
Powered by MakeWebEasy.com