ประวัติความเป็นมา

 
บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเอสจี จำกัด ก่อตังขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ ตังอยู่เลขที่ 1/73 หมู่ที่1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และศูนย์ประสานงานจังหวัดระยอง ตังอยู่เลขที่ 12/1 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย12 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัย อันเป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยความทุ่มเทอย่างมืออาชีพ 
 
สำหรับเรา หน้าที่รักษาความปลอดภัย คือภารกิจอันทรงเกียรติที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง
ต้องมีความพร้อมทังร่างกายและจิตใจ เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเท และพัฒนาทุกด้าน
เพื่อมอบการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทุกท่าน


 

     จุดมุ่งหมายให้บริการ      


รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่เกี่ยวพันต่อเนื่องกับการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเราให้ความสำคัญกับระบบการคัดสรรบุคลากรและพนักงานที่
มีประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาขีดความสามารถ
โดยการเน้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้งภายในและรายนอก
 

หลักการให้บริการ 5 ประการ

image
Powered by MakeWebEasy.com