บริการ

เราให้บริการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจรโดยกำหนดรูปแบบแนวทางประเมินค่าและสถานการณ์ใน
การป้องกันพร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษเพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ (ทั้งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์) ออกตรวจตรายังสถานที่ที่ได้รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมงทั้งหมดนี้เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุก
สถานที่และทุกชีวิตนับตั้งแต่ อาคารสูง หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร สนามบิน
ท่าเรือ สถานทูต รวมถึงการคุ้มครองอารักขาบุคคลสำคัญ

image
Powered by MakeWebEasy.com